Luleås historia sträcker sig lång tillbaka i tiden. Redan på stenåldern fanns det folk i trakterna. Därom vittnar alla lämningar från denna tid. Inom Luleå kommun finns lämningar i bland annat Näverberget i Måttsund och Unby-Råberget nära Selet. De människor som vandrade in i Luleå under stenåldern kom troligen från Finland.

Luleå drabbades hårt av stormakternas krig under 1700-talet och utvecklades under denna tid egentligen inte alls. Luleå förblev en by ända fram till 1800-talet då stora varv byggdes upp. Tiden före det hade befolkningen mest livnärt sig på fiske och jordbruk. När skörden eller fisket slog fel fick befolkningen svälta. I och med industrialiseringen under 1800-talet växte Luleå snabbt. Under 1900-talet ersattes jordbruket alltmer med industriell verksamhet. Malmen från Lappland var en värdefull råvara och i och med malmbanan kunde Luleå järnverk i Karlsvik invigas under början av 1900-talet.

Luleå började växa som stad på den tid då järnmalm fraktades från Malmberget. Malmen kom via Malmbanan ned till Luleå. Härifrån skickades sedan malmen vidare med båt. Detta har gjort att Luleå också har en mycket stor hamn.

Luleå är en mycket trevlig stad att turista i. Härifrån kan man mycket enkelt ta sig till Narvik som är en trevlig utflykt. Luleå har också en hel del shoppingcentra för den som är intresserad av shopping.

Luleå historiaDet är inte svårt att ta sig från och till Luleå. Luleå airport är en väl frekventerad flygplats.

Luleå har många mycket trevliga hotell att bo på under vistelsen i staden.

Det finns mycket att uppleva i Luleå. Man bör inte missa att besöka Gammelstads Kyrkstad under vistelsen i Luleå. Denna gamla kyrkstad finns nu med på UNESCO:s lista på världsarv värda att bevara.